One Group stärker sin position i Gävle med nytt kontor i city

Ett nytt, varumärkesstärkande kontor ska hjälpa One Group att stärka sin närvaro i Gävle. Kontoret blir beläget på Norra Kungsgatan och fastighetsägaren Diös utvecklar ytan med hållbarhet som en viktig ledstjärna. Inflyttning beräknas ske i början av februari 2024.


One Group är ett IT-konsultbolag som erbjuder lösningar inom bland annat systemutveckling, projektledning, förändringsledning och systemarkitektur Bolaget finns etablerade i 15 städer runt om i Sverige, med kontor i Gävle sedan 2022. Efter en tillväxtstark period satsar man nu genom att flytta sin utgångspunkt från ett coworkingspace till ett eget kontor.

– Att starta upp i ett coworking-space har gett oss en stark grund att stå på och ett naturligt communityt som bidragit till vår tillväxtprocess. Ett eget kontor stod högt upp på agendan i fortsatta satsningar mot att stärka vår affär och vår företagskultur. Ett centralt läge kändes viktigt, både för att kunna erbjuda våra medarbetare tillgänglighet och livskvalitet, men också för att finnas nära våra kunder. Vi ser mycket fram emot inflyttning i februari, säger Johan Windeborg, vd, One Group Gävle.  

  Goda relationer och nära samarbete med våra coworking-aktörer gör att vi på ett snabbt och smidigt sätt kan hjälpa våra hyresgäster att växa och utvecklas inom vårt bestånd. I dialog med One Group kom vi överens om att skapa ett kontor som både är modernt och hållbart. Här ska de kunna utvecklas och växa en bra tid framöver, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.  

För ytterligare information kontakta gärna:
Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle 
Telefon: 010-470 97 04
E-post: daniel.westblom@dios.se

Johan Windeborg, vd, One Group Gävle
Telefon: 073-302 23 43
E-post: johan.windeborg@one-group.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng