Professionals Nord dubblar sin kontorsyta hos Diös i centrala Luleå

Fastighetsägaren Diös utvecklar ett nytt kontor till det växande bemanningsföretaget Professionals Nord på Smedjegatan i centrala Luleå. Satsningen innebär att Professionals Nord mer än dubblar sina kontorsytor med målet att inrymma fler medarbetare och stärka kontoret som mötesplats. Inflyttning beräknas ske i november.

Professionals Nord är ett av Sveriges snabbast växande bemanningsföretag. Bolaget grundades i Umeå 2015 och finns idag etablerat i 11 städer från Luleå i norr till Göteborg i söder.  I Luleå arbetar 12 medarbetare med att skapa och bibehålla lokala arbetstillfällen genom skräddarsydd kompetensförsörjning. Inom fem år planerar bolaget att fördubbla sin personalstyrka.

– Det har varit inspirerande att följa Professionals Nords tillväxtresa i Luleå och Norrbotten. Detta är andra gången vi får förtroendet att utveckla ett nytt, toppmodernt kontor till dem, vilket gör att vi är samspelta kring vad vi vill skapa – en varumärkesstärkande mötesplats för både medarbetare och besökare, säger Åsa Johansson, kommersiell förvaltare, Diös Luleå.

  Intresset för Luleå är stort och kompetensförsörjningen står högt på såväl den lokala som den regionala agendan. Med ett nytt kontor ges vi nya förutsättningar att utveckla vårt arbetssätt och stärka vårt erbjudande. Nu ser vi fram emot att forma vårt nya kontor och att få inviga ytorna i november, säger Elin Rubin, vd, Professionals Nord Luleå. 

För ytterligare information kontakta gärna:

Åsa Johansson, kommersiell förvaltare, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 22
E-post: asa.johansson@dios.se

Elin Rubin, vd, Professionals Nord Luleå
Telefon: 070-250 33 96
E-post: elin.rubin@pn.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771