Tre Instalcobolag väljer Diös nyproduktion på Gävle Brovägen

Instalcobolagen Henningsons El, Milen Ventilation och Orab Entreprenad tar plats i Diös nyproduktion på Gävle Brovägen. Tillsammans kommer de att hyra ca 1 400 kvadratmeter kontor och lager, vilket motsvarar en fjärdedel av ytan i byggnaden. Inflyttning beräknas ske i september. 

Instalco är en ledande nordisk aktör inom el, vs, ventilation, industri och teknikkonsult som genom ett 150-tal dotterbolag finns representerade i Sverige, Norge och Finland. Genom att samla Henningsons El, Milen Ventilation och Orab Entreprenad under samma tak vill man stärka sammanhållningen mellan bolagen och förhöja erbjudandet gentemot kund.

– Att Henningsons El, Milen Ventilation och Orab Entreprenad väljer att satsa just här är ett fint kvitto på Gävle Brovägens attraktivitet. Genom att tillskapa två toppmoderna byggnader och fylla dessa med både lokala och nationella varumärken gör vi platsen till en ny affärsmässig hotspot. Vi ser fram emot att få hälsa dem välkomna till oss i september, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.   

- Gävle Brovägen ger oss fina förutsättningar att både stärka våra egna varumärken och komma närmare varandra. Att vi får vara med och påverka lokalernas utformning är ett stort plus – på det sättet vet vi att vi får en arbetsmiljö som kommer att bidra positivt till vår affär. Det är spännande att följa hur lokalerna tar form och vi är glada över det fina samarbetet vi har med Diös, säger Jonas Björk, affärsområdeschef, Instalco.

För ytterligare information kontakta gärna: 
Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle   
Telefon: 010-470 97 13
E-post: jennie.jarverud@dios.se

Jonas Björk, affärsområdeschef, Instalco
Telefon: 072-979 75 06
E-post:
jonas.bjork@instalco.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771