Ungdomsmottagningen växer i Diös lokaler i centrala Mora

I höst flyttar Ungdomsmottagningen sin verksamhet till nya, moderna lokaler på Hantverkaregatan i centrala Mora. I och med flytten blir Ungdomsmottagningen en del av Mora Familjecentral, vilket stärker huset som plats för samlat stöd genom hela uppväxten, från barn till ung vuxen. I april inleder fastighetsägaren Diös utvecklingen av den nya lokalen med målsättningen att skapa en tillgänglig och välkomnande mottagning.

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god fysisk och psykisk hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga. Flytten föranleds av ett behov av större och mer moderna lokaler med nya förutsättningar för utveckling. God tillgänglighet och möjligheter till samverkan med kringliggande verksamheter var två avgörande faktorer i valet av lokal. Diös och Region Dalarna har tecknat ett grönt hyresavtal om 15 år.

  Vi har ett bra samarbete med Region Dalarna och är glada över att kunna erbjuda en lokal i ett kluster av verksamheter som gynnar varandra – och inte minst våra ungdomar. Det centrala läget med närhet till knutpunkter för kollektivtrafik gör att det är smidigt för ungdomarna att ta sig hit. Vi hälsar Ungdomsmottagningen varmt välkomna som hyresgäst hos oss, säger Markus Westman, kommersiell förvaltare, Diös Mora.

Mora Familjecenter är ett samarbete mellan Region Dalarna och Mora kommun. Idag finns Mödravårdscentral, Barnmorskemottagning, Barnhälsovård, Öppna Förskolan och Elevhälsan i huset, och från och med i höst även Ungdomsmottagningen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Markus Westman, kommersiell förvaltare, Diös Mora
Telefon: 010-470 97 51
E-post: markus.westman@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng