Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 18 april 2023 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Peter Strand, Tobias Lönnevall och Erika Olsén. Anders Nelson har avböjt omval,
  • nyval av Per-Gunnar Persson, och
  • omval av Bob Persson som ordförande.

Per-Gunnar Persson (”P-G”) är född 1965 och utbildad Civilingenjör inom väg och vatten. P-G har gedigen erfarenhet från börsnoterades bolag och från fastighetsbranschen. Han är idag avgående vd i Platzer Fastigheter Holding, en position han haft sedan bolagets grundande 2008. Han kommer tidigare från olika chefspositioner på Skanska och Coor Service Management inom fastighetsutveckling och facilitiy management. P-G är oberoende i förhållande till bolaget och dess ägare.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

Björn Rentzhog, valberedningens ordförande och representant för AB Persson Invest.
Peter Hofvenstam, representant för Nordstjernan AB.

Mikael Hallåker, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Magnus Swärdh, representant för Backahill Inter AB.

Bob Persson, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 40 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman.


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta gärna:

Björn Rentzhog, valberedningens ordförande
Telefon: 070-301 02 62

Bob Persson, styrelsens ordförande
Telefon: 070-699 94 91

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng