Våra nyhetsbrev

Norra Sverige beskrivs av många som landets ekonomiska motor och vi är så glada över att verka på en marknad som ses som Europas hetaste. Vi märker ett ökat intresse för både moderna kontor och lokaler för urban service och hur man optimerar dessa efter både varumärke och verksamhet. Det, och mycket mer, pratar vi om i våra nyhetsbrev. Vi hoppas att du vill hänga med!

Kontoret och den urbana servicens samspel

De senaste åren har behovet av att kunna balansera arbete och fritid vuxit sig starkare och det hybrida arbetssättet har fått fäste på arbetsplatser runt om i Sverige och världen. Med det har kontorets roll som navet i staden förstärkts och blivit mer mångfacetterad. I en värld där hybrida arbetssätt blir allt vanligare blir samspelet mellan kontoret och den urban servicen, så som butiker, restauranger och gym, ännu viktigare. Det, och mycket mer, kollar vi närmare på i vårt senaste nyhetsbrev som du hittar här. 

Starka team – en framgångsfaktor

Kanske är du hyresgäst hos oss i någon av våra tio tillväxtstäder. Kanske har du lagt märke till hur media rapporterar om vår marknad – norra Sverige – som landets tillväxtmotor. Eller kanske har du ett intresse för långsiktig och hållbar kontorsutveckling. Oavsett är vi glada över att du vill ta del av vårt alldeles första nyhetsbrev. I det pratar vi bland annat om hur starka team är en viktig framgångsfaktor för såväl företagskultur som affär.  Klicka här för att läsa det. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Diös Fastigheter:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website, www.dios.se.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.