Shoppa ansvarsfullt i våra gallerior

Vi arbetar aktivt för att upprätta lösningar som möjliggör en ansvarsfull handel i våra gallerior, det ska kännas tryggt och säkert både för dig som besökare och för alla anställda i galleriorna.

I nära dialog med både vår branschorganisation Fastighetsägarna och Folkhälsomyndigheten har vi beslutat att vidta följande åtgärder:

  • Vi informerar, både i sociala medier och på plats i galleriorna, om hur du som besökare kan ta eget ansvar genom att exempelvis bara besöka köpcentrumet när du är fullt frisk, handla ensam och om möjligt besöka köpcentrum på tider med lägre besöksflöden.
  • Vi kommunicerar aktivt om öppettider och eventuella förändringar genom skyltar och sociala medier och uppmanar alla besökare att nyttja öppethållandets alla timmar.
  • Vi förser våra allmänna ytor med handsprit

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner.