Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2020

Årets första kvartal har varit väldigt starkt. Nettouthyrningen uppgår till 31 mkr och förvaltningsresultatet stiger med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Med tanke på rådande pandemi och dess konsekvenser är det ingen tvekan om att vi står inför vår tids största prövning.

  • Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 478 mkr (457)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 229 mkr (212)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 mkr (60) och på derivat till 1 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 189 mkr (230)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (1,71)

– Vi levererar ett väldigt starkt resultat för första kvartalet med den högsta överskottsgraden i bolagets historia. Påverkan av Covid-19 på vår verksamhet är svårbedömd. I det pressade läge som många hyresgäster befinner sig är det vår viktigaste uppgift att föra individuella dialoger för att kunna agera proaktivt och vidta stöttande åtgärder. Tillsammans tar vi oss igenom denna utmanande tid, säger Knut Rost, vd.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng