Framtidens arbetsplats 2023 – drivkrafter och spaningar

Flera viktiga globala drivkrafter håller just nu på att forma om vår livsstil och vårt arbetsliv. Vår bild av arbete, arbetsliv och arbetsplats utvecklas och kontoret seglar upp som en alltmer intressant arena i staden. Mycket pekar på att företag behöver ta hänsyn till fler och andra parametrar än tidigare för att vara relevanta arbetsgivare. I samarbete med The Remote Lab har vi tagit fram en rapport som djupdyker i trender och insikter kring framtidens arbetsplats.

Vår moderna syn på arbetsplatsen kan i grunden summeras till tre saker : kontoret som social destination istället för förvaringsplats, att en stark kultur leder till ökad närvaro och att hybridarbete formar både kontor, livsstil, mobilitet och samhället. Vidare visar forskningen följande: 

  • Välmående och trygghet – Forskning visar att ett jämnare flöde av människor i rörelse över dygnet skapar en större upplevd trygghet. Flera rapporter beskriver också hur framförallt unga drabbas av psykisk ohälsa av att enbart jobba hemifrån. Miljön som skapas på arbetsplatsen gör således skillnad i individens välmående, och detta bygger i sin tur tryggheten i staden.

  • Kontoret som nav i en stad – Det sociala umgänget som sker på arbetsplatsen skattas högt av både medarbetare och chefer, och unga (20-30) beskriver kontoret som speciellt viktigt för att känna gemenskap, trivsel och ha ett sammanhang med kollegorna. En viktig komponent i detta är också kontorets plats i staden, som ger en närhet till övrig service som till exempel handel och restauranger.

  • Kontoret som kulturmakare – framtidens kontor är långt mer allomfattande än något som kan mätas i endast kvadratmeter. Istället pratar man om kontoret som kulturbyggare eller arena för sociala relationer.  


Ta del av rapporten i sin helhet genom att klicka här: Framtidens arbetsplats 2023 – en rapport av Diös och The Remote Lab. 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng