Årsstämma 2018

Diös Fastigheter AB (publ) årsstämma hölls onsdagen den 24 april 2018 på Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Östersund. Nedan återfinns protokoll och material från årsstämman 2018.

ÅRSSTÄMMOHANDLINGAR 2018

Protokoll från årsstämman

Kallelse
Förslag till dagordning
Revisorsyttrande enligt 8kap 54§ aktiebolagslagen
Valberedningens förslag till beslut
Styrelsens förslag till beslut

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng