Nyheter


Mia Forsgren

VÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren

Kommunikationschef
Direkt: 070-324 40 00

 • 22 feb 2024
 • 16 feb 2024
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2023

  I en värld påverkad av inflation, nya finansiella förutsättningar, krig och osäkerhet levererar vi vårt starkaste driftöverskott i Diös historia. Driftöverskottet uppgår till 1 711 mkr och överskottsgraden till 70 procent. Intäkterna ökar på årsbasis med 13 procent och uthyrningsgraden är rekordhöga 93 procent.

 • 6 feb 2024
  Knut Rost slutar som vd på Diös

  Efter 10 år som vd på Diös, kommer Knut Rost att lämna sitt uppdrag. När Knut tillträdde sin tjänst i mars 2014, var parterna överens om ett anställningsavtal som gäller till och med årsskiftet 2024. Knut kommer arbeta kvar som vd i bolaget under 2024 eller till ny vd rekryterats för att möjliggöra en framgångsrik övergång. Diös styrelse, genom Bob Persson, Erika Olsén och P-G Persson, inleder omgående en rekryteringsprocess. 

 • 27 okt 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2023

  Under tredje kvartalet levererar Diös ett starkt operativt resultat där överskottsgraden uppgår till 73 procent och uthyrningsgraden ligger på 92 procent. Driftöverskottet ökar med 16 procent och intäkterna ökar med 11 procent jämfört med samma kvartal 2022. Förvaltningsresultatet uppgår till 221 mkr vilket är en minskning med 24 procent jämfört med samma kvartal 2022. Bolaget navigerar och agerar aktivt i en omvärld i förändring.

 • 7 jul 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2023

  Diös levererar ett fortsatt starkt resultat inom fastighetsverksamheten för kvartal två med en positiv nettouthyrning om 16 mkr, ett ökat driftöverskott om 14 procent, en fortsatt stark uthyrningsgrad om 92 procent samt 14 procent högre intäkter jämfört med samma kvartal 2022. Bolaget fortsätter säkerställa sina finansiella nyckeltal och har under kvartalet hanterat årets resterande skuldförfall.

 • 16 maj 2023
  Diös stärker koncernledningen

  Diös transaktionschef Annie Franzon och IR-chef Johan Dernmar utökar sina roller och blir en del av bolagets koncernledning. Båda är nyckelpersoner, med lång erfarenhet inom bolaget, som tydligt speglar Diös affärsfokus och driver aktieägarvärde. Förändringen träder i kraft omgående.

 • 28 apr 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport januari-mars 2023

  Diös sammanfattar det första kvartalet med en positiv nettouthyrning och fortsatt starkt intresse för bolagets marknad. Hyresintäkterna har ökat med 17 procent jämfört med samma period med föregående år. Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent vilket är den högsta i bolagets historia och överskottsgraden uppgick till 64 procent. Hög inflation och en mer osäker makroekonomisk utveckling till trots uppvisar Diös ett mycket bra operativt resultat.

 • 18 apr 2023
 • 20 mar 2023
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2022

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).

 • 16 mar 2023
  Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, (”Diös” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma, tisdagen den 18 april 2023 kl. 13.00. Årsstämman äger rum på C:nen, Prästgatan 39, Östersund.

 • 16 mar 2023
  Förändring i Diös koncernledning

  Kristina Grahn Persson, chef för hållbara affärer på Diös, lämnar, på egen begäran, Diös koncernledning och avslutar sin anställning i bolaget. Kristina har arbetat inom Diös sedan 2012. Förändringen sker under sommaren 2023.  

 • 27 feb 2023
 • 14 feb 2023
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké jan-dec 2022

  Diös summerar 2022 som ett bra år, där driftnettot vuxit med 14 procent och överskottsgraden uppgår till starka 68 procent. Bolaget ökar uthyrningsgraden till 91 procent och nettouthyrningen till 77 mkr vilket vittnar om ett aktivt, framgångsrikt arbete och styrkan i bolagets marknad. För att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna, föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,52).

 • 21 okt 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2022

  Med en nettouthyrning på 20 mkr, en överskottsgrad som uppgår till 70 procent och en stärkt uthyrningsgrad om 91 procent levererar vi ett mycket bra operativt resultat för det tredje kvartalet. Vår handlingskraft och vårt starka kassaflöde gör oss rustade för ett nytt affärsklimat och en omvärld i förändring.

 • 7 jul 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2022

  Vi levererar ett mycket bra resultat för perioden med en nettouthyrning på 39 mkr och en uthyrningsgrad om 91 procent på en fortsatt stark marknad. Intäkterna ökade med 10 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent.

 • 30 jun 2022
 • 28 apr 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2022

  Överskottsgraden på 65 procent är den högsta i Diös historia för ett första kvartal och vi visar en bra tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie om 10 procent. Vi levererar en nettouthyrning om 22 mkr på en fortsatt stark marknad och har en god orealiserad värdeutveckling för våra fastigheter om 533 mkr.

 • 5 apr 2022
 • 25 mar 2022
  Diös avyttrar handelsfastigheter för 737 mkr

  Diös avyttrar handelsfastigheter till ett fastighetsvärde om 737 mkr i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå till Point Properties AB. Försäljningen är en del i att optimera beståndet i respektive stad och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och förvärv. Tillträde sker 1 juni 2022.

 • 15 mar 2022
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2021

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).

 • 2 mar 2022
  Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, (”Diös” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma, tisdagen den 5 april 2022 kl. 13.00. Årsstämman äger rum på Diös huvudkontor, Hamngatan 14, Östersund.

 • 11 feb 2022
  Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

  Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 5 april 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 • 11 feb 2022
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2021

  Intresset för vår marknad fortsätter öka vilket syns i stigande fastighetsvärden och hög aktivitet i uthyrningsverksamheten. Nettouthyrningen uppgår till 30 mkr för året och förvaltningsresultatet ökar med 8 procent.

 • 30 dec 2021
  Nytt antal aktier och röster i Diös

  Antalet aktier och röster i Diös Fastigheter AB (publ) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes den 1 december 2021. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 7 272 727.

 • 1 dec 2021
  Diös har genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 aktier och tillförs härigenom cirka 800 miljoner kronor

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 nya aktier riktad till instituionella investare, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämmans den 13 april 2021 (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 110 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 800 miljoner kronor före emissionskostnader. 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng