Nyheter


Mia Forsgren

VÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren

Kommunikations- och digitaliseringschef
Direkt: 070-324 40 00

 • 5 jul 2024
  Diös Fastigheters delårsrapport januari – juni 2024

  De finansiella förutsättningarna har successivt förbättrats under våren, vilket syns i ökad hyresaktivitet och aktivare transaktionsmarknad. Norra Sverige har en position som landets tillväxtregion och vi upplever ett fortsatt intresse för våra städer. Under andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 11 mkr, EPRA NRV ökar med 2 procent och vi har sänkt vår belåningsgrad till 53,4 procent jämfört med årsskiftet. Fastighetsvärdena är fortsatt stabila. Marknaden ställer om från ett läge med finansiell osäkerhet till att ge förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet.

 • 2 jul 2024
  Förändring i Diös koncernledning

  Efter nästan 9 år i bolaget kommer Diös kommunikations & digitaliseringschef Mia Forsgren att avsluta sitt uppdrag för att anta nya utmaningar. Hon började som kommunikationschef på Diös med uppdraget att stärka bolagets varumärke. Förutom kommunikationsuppdraget är hon ansvarig för Diös digitala utveckling och medlem av koncernledningen. Mia kommer att sluta under hösten 2024.  

 • 10 jun 2024
  David Carlsson ny vd och koncernchef för Diös

  Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har utsett David Carlsson till ny vd och koncernchef. David tillträder sin tjänst 1 januari 2025. Nuvarande vd Knut Rost kvarstår i sin tjänst fram till att David tillträder.

 • 26 apr 2024
  Diös Fastigheters delårsrapport januari – mars 2024

  Under första kvartalet ser vi en förbättrad ekonomi och en hög uthyrningsaktivitet. Vi levererar en fortsatt positiv nettouthyrning, en överskottsgrad på 65 procent och uthyrningsgrad på 92 procent. Den gröna omställningen, som vi bara sett början på, är en tillväxtmotor för oss, för våra städer och för hela landet. Den råvaruindustri som byggt Sveriges ekonomi gör det igen genom den gröna omställningen. Ett starkare Sverige och en ljusare framtid.

 • 16 apr 2024
  Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös”) har idag den 16 april 2024 hållit årsstämma på Diös huvudkontor, Hamngatan 14 i Östersund. Årsstämman fattade följande beslut:

 • 22 mar 2024
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2023 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se. (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx)

 • 22 feb 2024
 • 16 feb 2024
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2023

  I en värld påverkad av inflation, nya finansiella förutsättningar, krig och osäkerhet levererar vi vårt starkaste driftöverskott i Diös historia. Driftöverskottet uppgår till 1 711 mkr och överskottsgraden till 70 procent. Intäkterna ökar på årsbasis med 13 procent och uthyrningsgraden är rekordhöga 93 procent.

 • 6 feb 2024
  Knut Rost slutar som vd på Diös

  Efter 10 år som vd på Diös, kommer Knut Rost att lämna sitt uppdrag. När Knut tillträdde sin tjänst i mars 2014, var parterna överens om ett anställningsavtal som gäller till och med årsskiftet 2024. Knut kommer arbeta kvar som vd i bolaget under 2024 eller till ny vd rekryterats för att möjliggöra en framgångsrik övergång. Diös styrelse, genom Bob Persson, Erika Olsén och P-G Persson, inleder omgående en rekryteringsprocess. 

 • 27 okt 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2023

  Under tredje kvartalet levererar Diös ett starkt operativt resultat där överskottsgraden uppgår till 73 procent och uthyrningsgraden ligger på 92 procent. Driftöverskottet ökar med 16 procent och intäkterna ökar med 11 procent jämfört med samma kvartal 2022. Förvaltningsresultatet uppgår till 221 mkr vilket är en minskning med 24 procent jämfört med samma kvartal 2022. Bolaget navigerar och agerar aktivt i en omvärld i förändring.

 • 7 jul 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2023

  Diös levererar ett fortsatt starkt resultat inom fastighetsverksamheten för kvartal två med en positiv nettouthyrning om 16 mkr, ett ökat driftöverskott om 14 procent, en fortsatt stark uthyrningsgrad om 92 procent samt 14 procent högre intäkter jämfört med samma kvartal 2022. Bolaget fortsätter säkerställa sina finansiella nyckeltal och har under kvartalet hanterat årets resterande skuldförfall.

 • 16 maj 2023
  Diös stärker koncernledningen

  Diös transaktionschef Annie Franzon och IR-chef Johan Dernmar utökar sina roller och blir en del av bolagets koncernledning. Båda är nyckelpersoner, med lång erfarenhet inom bolaget, som tydligt speglar Diös affärsfokus och driver aktieägarvärde. Förändringen träder i kraft omgående.

 • 28 apr 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport januari-mars 2023

  Diös sammanfattar det första kvartalet med en positiv nettouthyrning och fortsatt starkt intresse för bolagets marknad. Hyresintäkterna har ökat med 17 procent jämfört med samma period med föregående år. Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent vilket är den högsta i bolagets historia och överskottsgraden uppgick till 64 procent. Hög inflation och en mer osäker makroekonomisk utveckling till trots uppvisar Diös ett mycket bra operativt resultat.

 • 18 apr 2023
 • 20 mar 2023
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2022

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).

 • 16 mar 2023
  Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, (”Diös” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma, tisdagen den 18 april 2023 kl. 13.00. Årsstämman äger rum på C:nen, Prästgatan 39, Östersund.

 • 16 mar 2023
  Förändring i Diös koncernledning

  Kristina Grahn Persson, chef för hållbara affärer på Diös, lämnar, på egen begäran, Diös koncernledning och avslutar sin anställning i bolaget. Kristina har arbetat inom Diös sedan 2012. Förändringen sker under sommaren 2023.  

 • 27 feb 2023
 • 14 feb 2023
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké jan-dec 2022

  Diös summerar 2022 som ett bra år, där driftnettot vuxit med 14 procent och överskottsgraden uppgår till starka 68 procent. Bolaget ökar uthyrningsgraden till 91 procent och nettouthyrningen till 77 mkr vilket vittnar om ett aktivt, framgångsrikt arbete och styrkan i bolagets marknad. För att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna, föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,52).

 • 21 okt 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2022

  Med en nettouthyrning på 20 mkr, en överskottsgrad som uppgår till 70 procent och en stärkt uthyrningsgrad om 91 procent levererar vi ett mycket bra operativt resultat för det tredje kvartalet. Vår handlingskraft och vårt starka kassaflöde gör oss rustade för ett nytt affärsklimat och en omvärld i förändring.

 • 7 jul 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2022

  Vi levererar ett mycket bra resultat för perioden med en nettouthyrning på 39 mkr och en uthyrningsgrad om 91 procent på en fortsatt stark marknad. Intäkterna ökade med 10 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent.

 • 30 jun 2022
 • 28 apr 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2022

  Överskottsgraden på 65 procent är den högsta i Diös historia för ett första kvartal och vi visar en bra tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie om 10 procent. Vi levererar en nettouthyrning om 22 mkr på en fortsatt stark marknad och har en god orealiserad värdeutveckling för våra fastigheter om 533 mkr.

 • 5 apr 2022
 • 25 mar 2022
  Diös avyttrar handelsfastigheter för 737 mkr

  Diös avyttrar handelsfastigheter till ett fastighetsvärde om 737 mkr i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå till Point Properties AB. Försäljningen är en del i att optimera beståndet i respektive stad och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och förvärv. Tillträde sker 1 juni 2022.