Pressrum

GÅ TILL VÅRT MEDIEARKIV

VÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren
Kommunikationschef
Direkt: 070-324 40 00
 • 25 okt 2018
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2018

  Förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och belåningsgraden förbättras och uppgår till 54,6 procent. Vår ambition är att miljöcertifiera alla våra fastigheter som en del av vår stadsutvecklingsstrategi.   

 • 6 jul 2018
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2018

  Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden och belåningsgraden förbättras till 55,8 procent. Fastighetsvärdet överstiger nu 20 mdr.

 • 24 apr 2018
 • 24 apr 2018
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2018

  Hyresintäkterna fortsätter öka, uthyrningsgraden förbättras och vår finansiella position stärks. Belåningsgraden är nere på 56,7 procent och soliditeten ökar till 35,3 procent.

 • 12 apr 2018
  Diös utökar koncernledningen med Mia Forsgren, kommunikationschef

  Mia Forsgren som har varit Diös kommunikationschef sedan 2016 blir nu en del av koncernledningen. Hon ansvarar för Diös varumärke och positionering samt är en del av det utvecklingsarbete som Diös driver med bland annat en tydligare digital närvaro och nya affärsmodeller.  

 • 28 mar 2018
  Diös Fastigheter publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

  Diös Fastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2017 samt separat hållbarhetsbilaga har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/)

 • 16 feb 2018
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2017

  Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 822 mkr och överskottsgraden ökade till 64 procent, vilket var bättre än årets målsättning. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie vilket motsvarar en höjning med 45 procent.

 • 25 jan 2018
  Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

  Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 24 april 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 • 25 okt 2017
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2017

  Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare.

 • 7 jul 2017
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2017

  Resultatmässigt var 2016 det starkaste året i vår historia, vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 startat ännu bättre. Ett stort affärsfokus tillsammans med positiva effekter från många och bra uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet och ger förutsättningar för ännu mer tillväxt.

 • 21 jun 2017
  Diös Fastigheter förvärvar en fastighet i centrala Umeå

  Diös Fastigheter förvärvar en kommersiell fastighet i centrala Umeå. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 200 miljoner kronor. Parallellt med förvärvet avyttras fyra industrifastigheter där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 65 miljoner kronor. Bytet sker med Dcap AB och tillträde för båda parter sker 15 augusti 2017.

 • 20 jun 2017
  Diös Fastigheter och Norrlandspojkarna i bytesaffär

  Diös Fastigheter förvärvar två fastigheter i centrala Sundsvall och avyttrar tre industrifastigheter i Birsta Sundsvall. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 43 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 33 miljoner kronor. Tillträde för båda parter sker första september 2017.

 • 16 jun 2017
  Diös Fastigheter i bytesaffär med Lerstenen i Umeå

  Diös Fastigheter förvärvar två centrala kommersiella fastigheter om totalt ca 6 500 kvm samt avyttrar två bostadsfastigheter om totalt ca 6 500 kvm i en bytesaffär med Lerstenen. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 90 miljoner kronor. Tillträde sker den första oktober.

 • 26 apr 2017
 • 26 apr 2017
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2017

  Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent. En större fastighetsportfölj, en organisation som levererar och ett minskat finansnetto lyfter resultat och kassaflöde till nästa nivå.

 • 29 mar 2017
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2016

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/)

 • 28 feb 2017
  Ökat antal aktier och röster i Diös

  Som tidigare offentliggjorts har Diös Fastigheter AB (publ) genomfört en företrädesemission om 59 783 304 aktier. Det totala antalet aktier och röster i Diös har därmed ökat under februari 2017.

 • 16 feb 2017
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2016

  Diös Fastigheter redovisar det starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent.

 • 2 feb 2017
  Diös hyr ut lokaler till Region Gävleborg

  Det är nu klart att den nya adressen för Region Gävleborgs administrativa enheter blir Diös fastighet på Nobelvägen 1 i Kungsbäck, Gävle. De nya lokalerna omfattar en yta på cirka 5300 kvm med ett totalt hyresvärde på 27 mkr över hyresperioden. Inflyttning kommer att ske den 1 april i år och hyresperioden är 4 år. 

 • 26 jan 2017
  Slutgiltigt utfall i Diös företrädesemission

  Det slutgiltiga resultatet i Diös företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 januari 2017, visar att 59 629 748 aktier motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 153 556 aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Diös tillförs genom företrädesemissonen cirka 1 853 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

 • 24 jan 2017
  Diös företrädesemission fulltecknad

  Det preliminära resultatet av Diös företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 januari 2017, visar att 59 601 660 aktier motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 21 487 122 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 35,9 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är således fulltecknad och kommer tillföra Diös cirka 1 853 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

 • 9 jan 2017
  Förtydligande av skrivelse i prospekt

  I det prospekt som publicerades den 5 januari 2017 har ett skrivfel uppdagats på sidan 24, tredje stycket. Den felaktiga skrivelsen lyder ”För varje befintlig aktie som aktieägaren innehar erhålls fem (5) teckningsrätter”. Korrekt lydelse ska vara ”För varje befintlig aktie som aktieägaren innehar erhålls en (1) teckningsrätt”.

 • 5 jan 2017
 • 28 dec 2016
  Diös offentliggör villkor för företrädesemission

  Den 21 december 2016 beslutade den extra bolagsstämman i Diös att genomföra en företrädesemission och bemyndigade styrelsen, eller den som styrelsen utsåg inom sig, att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor. Styrelsen i Diös har den 27 december 2016 utnyttjat detta bemyndigande. Avsikten att anskaffa kapital genom en företrädesemission kommunicerades i samband med att Diös den 22 november 2016 offentliggjorde att bolaget ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Diös att tillföras cirka 1 853 Mkr före emissionskostnader. De likvida medel, netto för emissionskostnader, som tillförs genom företrädesemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet.

 • 21 dec 2016
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Diös Fastigheter AB (publ) har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 11.00 i Östersund. Vid bolagsstämman fattades beslut om ändring av bolagsordningen och nyemission enligt nedan.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng