David Carlsson ny vd och koncernchef för Diös

Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har utsett David Carlsson till ny vd och koncernchef. David tillträder sin tjänst 1 januari 2025. Nuvarande vd Knut Rost kvarstår i sin tjänst fram till att David tillträder.

 

David kommer närmast från rollen som vd och koncernchef i det Umeåbaserade fastighetsbolaget Balticgruppen, en roll han haft sedan 2018. Han har tidigare erfarenhet som vice vd i Balticgruppen och ledande befattningar inom Akademiska Hus, bland annat som regiondirektör för region Norr och Uppsala. David har en Executive MBA-examen inom ekonomi från Stockholm Handelshögskola samt en MSc-examen från Umeå universitet.

Diös rekryteringskommitté bestående av styrelseledamöterna Bob Persson, P-G Persson och Erika Olsén har arbetat med rekryteringen.

- David har lång erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen och har ett väldigt gott rykte. Han känner väl till många av våra städer i norra Sverige och har ett gediget kontaktnät inom både kommun och näringsliv. Vi är övertygade om att David är rätt person att leda Diös fortsatta utveckling under den tillväxtresa norra Sverige står inför. Detta blir en utmärkt lösning för såväl aktieägare som medarbetare, säger Bob Persson, styrelsens ordförande.

- Jag är både tacksam och stolt för det förtroende och den möjlighet styrelsen ger mig att som vd leda Diös fortsatta tillväxtresa. Det är ett företag med en stark marknadsposition och ett gott varumärke som jag tillsammans med mina nya medarbetare kommer att fortsätta förädla. Ser verkligen fram emot att med Diös resurser och förmågor få bidra till Norrlandsstädernas tillväxt utifrån respektive stads styrkor, säger David Carlsson.


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2024 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Bob Persson, styrelsens ordförande, Diös
Telefon: 070-699 94 91

David Carlsson, tillträdande vd och koncernchef
Telefon: 070-646 31 19

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771