Framtidens hållbara kontor

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett stort befintligt bestånd som vi aktivt utvecklar för att våra fastigheter ska vara långsiktigt hållbara, moderna och attraktiva. Ett av våra mest utmärkande exempel på det är Trafikverkets nya huvudkontor på Röda vägen.

Återbruk är ett återkommande och betydelsefullt begrepp i projektet, då vi istället för att riva och bygga nytt, valt att renovera samtliga huskropparna för att skapa moderniserade och mer ändamålsenliga kontorsmiljöer. Det gör att vi minskar projektets miljö- och klimatavtryck, sparar på resurser i form av material och nyttjar befintlig markyta. 

Projektet omfattar totalt 31 000 kvm, varav endast 2000 kvm blir nyproduktion.
 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka här.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng