Människor

Vår affärsmodell bygger på att skapa värden för människorna i våra städer. Genom att utveckla fastigheter, kvarter och stadsdelar där människor känner sig trygga, vill bo, verka och leva skapar vi en långsiktigt stark affär. För att kunna göra det måste vi vara relationsskapare.

Som arbetsgivare, hyresvärd och stadsutvecklare behöver vi förstå och utvecklas tillsammans med vår omvärld. Vi fortsätter därför att utveckla våra ledare, och medarbetare via vår kompetensarena. Vi tror på att dela kompetens internt och utvecklas och lära av varandra, samtidigt är det viktigt att vi följer och får förståelse för ändrade förutsättningar i samhället runt omkring oss.


Ställningstagande

• Nolltolerans mot diskriminering och trakaserier
• Inga olycksfall i arbetet

Mål 2024

• Bibehållen hög frisknärvaro
• Hög rekommendationsvilja eNPS >45


Våra medarbetare

Våra medarbetare är, tillsammans med våra fastigheter, vår största tillgång. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling. Vi vet att medarbetare som trivs på jobbet gör ett bättre arbete och har en positiv inställning som smittar av sig.  De stannar även längre och identifierar sig med varumärke och kultur. Våra medarbetare är våra ambassadörer för varumärket Diös.

För att mäta och följa upp hur våra medarbetare mår, använder vi oss av ett interaktivt verktyg som mäter ambassadörskap eNPS1. Vårt eNPS för 2022 ligger på 48 (45) på en skala mellan -100 och 100 där jämförelseindex2 ligger runt 10, och branschindex är 18 (24). Vi är stolta över vår höga rekommendationsvilja, som har legat fortsatt högt under pandemin med bibehållet engagemang hos våra medarbetare.

Vi har en stark företagskultur och vi tycker om att vara på kontoret. Det visar att våra utvecklingssatsningar på starka team samt att vi nu är tillbaka på kontoren slår positivt i våra mätningar, något som syns i att vi tar ett kliv upp i eNPS-mätningen. 

Läs mer om Diösare och hur vi arbetar med vår företagskultur

Diös Academy - Vår kompetensarena

Genom Diös Academy utbildar och inspirerar vi våra team. Det bidrar till ökad kunskap och bättre självförtroende bland våra kompetenta och engagerade medarbetare, vilket i sin tur leder till fler lönsamma affärer, långsiktiga hyresgästrelationer och att vi når våra mål.

Vi vet också att vidareutbildning och kontinuerlig utveckling är viktigt för att vi ska fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare och konkurrenskraftiga på marknaden. Våra medarbetarundersökningar visar på god effekt och vi har stärkt vårt resultat gällande personlig utveckling kontinuerligt.

Inom Diös Academy arrangerar vi utbildningar, workshops, trendspaningar, inspirationsföreläsningar och mycket mer. Vi blandar fysiska träffar med digitala möten och utbildningar.

Under 2024 fortsätter vi att fokusera på rollspecifika utbildningar. Vi kommer också ha ett stort fokus på vår lansering av en ny digital kompetensarena som ger oss större möjligheter till att skapa och utveckla utbildningar efter våra behov. Vår kompetensarena Diös Academy är en av våra främsta konkurrensfördelar.

”Vår grundfilosofi är att anställa människor som är duktiga på att bygga relationer och som brinner för att göra affärer. Vi vet att det är en vinnande strategi. Med vårt Diös Academy skapar vi rätt förutsättningar för våra medarbetares kompetensutveckling.”

Jämställdhet

För en välmående och framgångsrik verksamhet arbetar vi strategiskt för jämställdhet och mångfald i organisationen. Vi arbetar aktivt med att locka kvinnor till ledande positioner inom bolaget vilket lett till att vi idag har en jämn könsfördelning i våra chefsled. 


Våra hyresgäster

Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att vi ska fortsätta utveckla och stärka vår affär. En viktig del är att förstå hur vi kan hjälpa våra hyresgäster att utvecklas genom rätt lokaler och på rätt plats i våra städer. Det gör vi genom våra lokala affärsteam. Vi mäter hur nöjda våra hyresgäster är genom en årlig uppföljning av vårt nöjdkundindex, NKI. Resultatet från årets uppföljning visar en stabil hög nivå om 72, en ökning mot föregående års 71.


Sponsring - trygga och inkluderande städer för alla

I linje med vår vision om att skapa Sveriges mest inspirerande städer engagerar vi oss i samhällsfrågor, idrott och kultur för att göra livet i staden bättre för alla som bor och verkar där. Vår sponsringsstrategi är en del i att skapa ny aförutsättningar för stadsutveckling, där trygghet, inkludering och flöden av människor spelar en central roll. Verksamheter som möjliggör en aktiv fritid och meningsfull gemenskap för barn och ungdomar är vår högsta prioritet.

Läs mer om sponsring som en del i att skapa trygga och inkluderande städer för alla. 


Studentfavorit

Vi är stolta över att vi 2020 utsågs till Årets studentfavorit av studenterna på Mittuniversitetet vid Guldgalan i Jämtlands län med motiveringen: ”Med stark övertygelse om att studenter är framtiden värnar Diös om ny och ung kompetens. Medarbetarna skapar en öppen, tillåtande och ödmjuk arbetsmiljö som låter studenternas idéer ta plats och växa genom skarpa arbetsuppgifter. Diös ledord är relationer, här utvecklas man tillsammans.”

Vi fortsätter arbeta nära högskolor och universitet och tar aktivt emot studenter för praktik och uppsatsarbete. Detta är värdefullt för att skapa intresse för branschen och oss som bolag samt att kunna få insiktsfull input från en ung generation.