Människor

Vår affärsmodell bygger på att skapa värden för människorna i våra städer. Genom att utveckla fastigheter, kvarter och stadsdelar där människor känner sig trygga, vill bo, verka och leva skapar vi en långsiktigt stark affär. För att kunna göra det måste vi vara relationsskapare.

En föränderlig värld skapar nya förutsättningar för människor omkring oss, för oss som arbetsgivare och hyresvärd, men också som stadsutvecklare. I en vardag där arbetsplatsen har blivit mer flexibel och de flesta av oss har utvecklat vår förmåga att kommunicera digitalt har vi under 2021 valt att bygga vidare på temat om modigt ledarskap och satsa ännu mer på medarbetarskap och starka team. 


Ställningstagande

• Nolltolerans mot diskriminering och trakaserier
• Inga olycksfall i arbetet

Mål 2022

• Bibehållen hög frisknärvaro
• Hög rekommendationsvilja eNPS >40


Våra medarbetare

Våra medarbetare är, tillsammans med våra fastigheter, vår största tillgång. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling. Vi vet att medarbetare som trivs på jobbet gör ett bättre arbete och har en positiv inställning som smittar av sig.  De stannar även längre och identifierar sig med varumärke och kultur. Våra medarbetare är våra ambassadörer för varumärket Diös.

För att mäta och följa upp hur våra medarbetare mår, använder vi oss av ett interaktivt verktyg som mäter ambassadörsskap eNPS. Vårt eNPS för 2021 ligger på 45 på en skala mellan -100 och 100 där jämförelseindex är 10 och branschindex är 24. Vi är stolta över vår höga rekommendationsvilja som har legat fortsatt högt under pandemin med bibehållet engagemang hos våra medarbetare.

Läs mer om Diösare och hur vi arbetar med vår företagskultur


Jämställdhet

För en välmående och framgångsrik verksamhet arbetar vi aktivt för jämställdhet och mångfald i organisationen. Vi arbetar aktivt med att locka kvinnor till ledande positioner inom bolaget vilket lett till att vi idag har en jämn könsförddelning i våra chefsled. Vi planerar under 2022 att öka förståelsen för mångfaldsfrågor genom bland annat utbildningar och kreativa workshops.


Sponsring - trygga och inkluderande städer för alla

I linje med vår vision om att skapa Sveriges mest inspirerande städer engagerar vi oss i samhällsfrågor, idrott och kultur för att göra livet i staden bättre för alla som bor och verkar där. Vår sponsringsstrategi är en del i att skapa ny aförutsättningar för stadsutveckling, där trygghet, inkludering och flöden av människor spelar en central roll. Verksamheter som möjliggör en aktiv fritid och meningsfull gemenskap för barn och ungdomar är vår högsta prioritet.

Läs mer om sponsring som en del i att skapa trygga och inkluderande städer för alla. 


Studentfavorit

Vi är stolta över att vi 2020 utsågs till Årets studentfavorit av studenterna på Mittuniversitetet vid Guldgalan i Jämtlands län med motiveringen: ”Med stark övertygelse om att studenter är framtiden värnar Diös om ny och ung kompetens. Medarbetarna skapar en öppen, tillåtande och ödmjuk arbetsmiljö som låter studenternas idéer ta plats och växa genom skarpa arbetsuppgifter. Diös ledord är relationer, här utvecklas man tillsammans.”

Vi fortsätter arbeta nära högskolor och universitet och tar aktivt emot studenter för praktik och uppsatsarbete. Detta är värdefullt för att skapa intresse för branschen och oss som bolag samt att kunna få insiktsfull input från en ung generation.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng