Consid - Nordens snabbast växande IT-bolag utvecklas i kreativa miljöer

Consid säger sig vara bolaget dit människor kan vända sig för att göra verklighet av sina drömmar och idéer.   Utspridda på 17 orter över Sverige och med fortsatt expandering i sikte är bolagets affärsidé att med hjälp av den digitala världens möjligheter se till att deras kunder blir bäst inom sina respektive områden.

- Vi har en mycket god intern sammanhållning som vi tror beror på att alla trivs och känner att deras arbete är meningsfullt. Känner du dig stolt över bolaget du representerar faller det sig naturligt att vilja göra ett bra jobb, vara snabbfotad och lösningsorienterad gentemot uppdragsgivarna, säger K-G Sjöström, regionansvarig i Sundsvall.

Att de anställda trivs råder det inga tvivel om då Consid vid två tillfällen fått utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare. Förutom att det råder en god atmosfär mellan kollegor finns det också en väl genomarbetad tanke med arbetsmiljö och kontorsutformning. K-G Sjöström berättar att varje kontor runt om i Sverige tagit form efter ett koncept som tagits fram specifikt för Consid.

- Gemensamt för samtliga kontor är att de är centralt belägna i städerna på varje ort för att vi ska upplevas så lättillgängliga som möjligt. För oss är det viktigt med inspirerande och nytänkande lokaler, därför har vi valt att inreda på ett sätt som är tänkt att främja kreativiteten hos våra anställda, säger K-G Sjöström.

I Sundsvall har Consid varit etablerade sedan år 2013. K-G Sjöström som var en av de första anställda på Sundsvallskontoret berättar att det fanns en nyupptäckt potential i Sundsvall som IT-stad som gjorde att bolaget valde att etablera en verksamhet där. De tog plats i det klassiska Riksbankshuset mitt på Storgatan i centrala Sundsvall och med den stadiga tillväxten dröjde det inte lång tid innan de växte ur lokalen. Tillsammans med Diös utvecklades den anrika banklokalen till toppmoderna och smarta kontor där de idag fortsätter att expandera.

- Vi har haft ett givande samarbete med Diös som varit lyhörda i utvecklingsprocessen. I och med att huset är gammalt och K-märkt har vi stött på problem som varit av extern karaktär men Diös har hela tiden varit aktiva med att föreslå alternativa lösningar för att vi ska kunna få förutsättningarna vi behöver, säger K-G Sjöström.

Tusen anställda och en miljard i omsättning är två av de högt ställda, men långt ifrån omöjliga, målen Consid har på sin agenda för 2019. Med Sundsvall som nordligaste kontor ser bolaget även över möjligheterna att fortsätta växa i den norra regionen.

- Tillgänglighet är en viktig faktor i att hjälpa våra kunder bli bäst inom sina områden. Med Sundsvall som utgångspunkt ser vi goda förutsättningar att Considifiera fler städer i norr, avslutar K-G Sjöström. 

Läs mer på consid.se