Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös”) har idag den 16 april 2024 hållit årsstämma på Diös huvudkontor, Hamngatan 14 i Östersund. Årsstämman fattade följande beslut:

 • att fastställa att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023,
 • att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Ragnhild Backman,
  Peter Strand, Erika Olsén och Per-Gunnar Persson,
 • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
 • att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 260 000 kronor,
 • att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2025,
 • att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
 • att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
 • att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
 • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2025,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva
  och överlåta egna aktier, samt
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta
  om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

   

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Diös hemsida under följande länk: www.dios.se

Årsstämman i sin helhet, inklusive vd-anförandet, har spelats in och kommer göras tillgänglig på www.dios.se

För ytterligare information:

Rolf Larsson, CFO, Diös
E-post: rolf.larsson@dios.se
Telefon: 010-470 95 03

Johan Dernmar, IRO, Diös
E-post: johan.dernmar@dios.se
Telefon: 010-470 95 20

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng