Diös ansöker om planbesked för exploatering av kvarter vid Bergnäsbron i centrala Luleå

Diös ansöker om beslut att påbörja ett detaljplanearbete för exploatering av fastigheten Biet vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Då området utgör en av stadens entréer ska utvecklingen bidra till att lyfta Luleås gestaltning och erbjuda kommersiella lokaler och bostäder.

Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala Luleå är stor och tanken med exploateringen, för det tilltänkta området, är att skapa ett nytt modernt kvarter som kan bidra till Luleås utveckling.

- Den tänkta exploateringen är en naturlig del av vår strategi kring att utveckla de centrala delarna av Luleå. Vi vill bidra till att skapa ett attraktivt kvarter i centrum och på så sätt också till att fler personer kan bo och röra sig i stadskärnan. Nu ser vi fram emot att få påbörja arbetet med detaljplanen, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng