Diös avyttrar fastighet i Borlänge för 200 mkr

Fastighetsbolaget Diös avyttrar en hotellfastighet i Borlänge. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 14 000 kvm, ett årligt hyresvärde om 13 mkr och en ekonomisk uthyrningsgrad som uppgår till 98 procent. Underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde. Köpare är Midstar Hotels och frånträde sker 1 juni 2023.

Majoriteten av den avyttrade fastigheten innehåller hotell samt ett mindre antal bostäder. Största kommersiella hyresgäst är Scandic. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under det andra kvartalet 2023.

  Vi fortsätter att vara aktiva på transaktionsmarknaden och göra strategiska affärer som skapar utrymme för tillväxt och utveckling. Vi är väldigt glada att sälja till Midstar Hotels som arbetar fokuserat med hotellfastigheter och önskar dem varmt välkomna till Borlänge, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

Midstar Hotels är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på hotell med bestånd i Sverige, Norge och Danmark och vill ta ansvar för långsiktig hållbarhet och lönsamhet för hela affären.

Borlänge är en spännande stad i tillväxt och vår nya fastighet passar vår portfölj väl. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheten tillsammans med våra hyresgäster, säger Marc Henriksen, Partner, Midstar Hotels.

För ytterligare information kontakta gärna:

Annie Franzon, transaktionschef, Diös.
Telefon: 070-223 20 47
E-post:
annie.franzon@dios.se

Marc Henriksen, Partner, Midstar
Telefon: 072-248 11 68
E-post:
marc.henriksen@midstar.se

Peter Tengström, Partner och Managing Director, Midstar
Telefon: 070-300 38 20
E-post: peter.tengstrom@midstar.se

Ola Stendebakken, Partner, Midstar
Telefon: 076-830 07 68
E-post:
ola.stendebakken@midstar.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng