Förändring i Diös koncernledning

Kristina Grahn Persson, chef för hållbara affärer på Diös, lämnar, på egen begäran, Diös koncernledning och avslutar sin anställning i bolaget. Kristina har arbetat inom Diös sedan 2012. Förändringen sker under sommaren 2023.  

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på tio tillväxtstäder i norra Sverige. Med en unik position på en marknad som bland annat drivs av den gröna omställningen inom modern industri, utvecklar bolaget sin affär genom förvaltning, projekt & affärsutveckling och transaktioner. Diös erbjudande handlar om kommersiella lokaler, i första hand kontor, som kompletteras av lokaler för urban service och bostäder.

Kristina Grahn Persson har de senaste åren varit ansvarig för frågor relaterade till HR, digitalisering och hållbarhet på Diös.
I slutet av sommaren tillträder hon sin nya roll som Head of People and Culture på fastighets- och fondförvaltarbolaget Areim.

Jag vill gratulera Areim till en bra rekrytering genom Kristina. Hon har varit en viktig del av Diös framgång, inte minst inom HR, där hon legat bakom att vi framgångsrikt rekryterat mycket kompetenta medarbetare till våra team i bolaget och byggt vår egen kompetensarena Diös Academy. Just nu ser vi över hur vi ska organisera oss vidare kring de frågor som har legat på Kristinas bord och jag ser naturligtvis hur vi kan utveckla dessa. Kristina är kvar tills vidare och jag önskar henne varmt lycka till i sin nya roll så småningom, säger Knut Rost, vd, Diös.

För ytterligare information kontakta gärna:
Knut Rost, vd Diös.
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023 kl. 8:45 CET.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng