Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)


Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 16 april 2024 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
  • omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Peter Strand, Erika Olsén och Per-Gunnar Persson. Tobias Lönnevall har avböjt omval, och
  • omval av Bob Persson som ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

Björn Rentzhog, valberedningens ordförande och representant för AB Persson Invest.
Markus Wallentin, representant för Backahill Inter AB.

Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Mikael Hallåker, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Bob Persson, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 40 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information kontakta gärna:

Björn Rentzhog, valberedningens ordförande
Telefon: 070-301 02 62

Bob Persson, styrelsens ordförande
Telefon:  070-699 94 91

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng